Bezpieczeństwo elektryczne
w budynkach

  Instalacje elektryczne w budynkach to niewątpliwie   obszar o największej liczbie wypadków porażenia prądem   elektrycznym i pożarów powstałych od niesprawnej   instalacji. Coraz częściej też liczba porażeń prądem elektrycznym i pożarów, szczególnie w budynkach mieszkalnych, łączy się z przestarzałymi
i niebezpiecznymi w użytkowaniu instalacjami elektrycznymi.
     Wymaga się, aby instalacje elektryczne były projektowane
i wykonane w taki sposób, aby zapewniały bezpieczeństwo elektryczne w budynkach poprzez:
    a) wyposażenie instalacji w nowoczesne środki ochrony przed
        porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami, pożarami
        i innymi zagrożeniami powodowanymi pracą urządzeń
        elektrycznych,
    b) ochronę ludzi i środowiska przed skażeniami, emisją drgań,
        hałasem, temperaturą i wpływem pola magnetycznego
        o wartościach i natężeniach większych od dopuszczalnych,
    c) spełnienie wymagań dotyczących zmian w wyposażeniu
        mieszkań, zwiększenia mocy zapotrzebowanej oraz komfortu
        i stylu życia mieszkańców.
     Przebudowa lub modernizacja instalacji elektrycznych
w budynkach mieszkalnych ma głównie na celu:
    a) zapewnie wymaganej ochrony przed porażeniem elektrycznym
        i przepięciami oraz
    b) zmniejszenie zagrożenia pożarowego.

liczniki odwiedzin